Koleksi

CONTOH KERTAS KERJA  1
Lawatan Literasi Maklumat ke Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor

TAJUK
Lawatan Literasi Maklumat ke Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor

1.0  PENDAHULUAN
Lawatan Literasi Maklumat Ke Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor ini adalah satu aktiviti literasi maklumat untuk mendedahkan pengawas perpustakaan sekolah berkaitan pengurusan dan aktiviti yang di jalankan oleh perpustakaan

2.0  RASIONAL
Sewajarnya setiap guru perpustakaan dan pengawas perpustakaan mempunyai kemahiran literasi maklumat yang berkaitan dengan kemahiran perpustakaan supaya mereka boleh menguruskan pusat sumber sekolah dengan lebih efisien. 

3.0  MATLAMAT
Mendedahkan pelajar dengan kemahiran perpustakaan yang dilaksanakan oleh perpustakaan negara.
4.0  OBJEKTIF
4.1  Melihat sendiri bagaimana susun atur dan aktiviti yang dijalankan di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor 
4.2  Mendedahkan pelajar dengan pengurusan kaunter di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor 
4.3  Mendedahkan pelajar dengan perkhidmatan di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
4.4  Mendedahkan pelajar dengan penyusunan dan urusan pinjaman buku di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor.

5. 0 PELAKSANAAN
Tarikh: 16 Februari 2017 (Khamis)
Tempat: Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor.
Bil. Peserta: 49 pelajar
Bil. Guru: 4 orang


6.0  KUMPULAN SASARAN 
Peserta lawatan adalah terdiri daripada 49 orang pengawas PSS SMK Bandar Utama Damansara (3) dan 4 guru pengiring

7.0  AJK INDUK
Pengerusi : Pn Zuraidah Bt Ismail
Timbalan Pengerusi: Pn Nasiroh Bt Md. Yusof
Penyelaras : Pn Sabrina Bt Mohd Rafiai
Setiusaha: Pn Nadiah Bt Che Mohammed
AJK: Pn. Nik Nor Azura bt Nik Ghazali

8.0 AJK PELAKSANA
Pengerusi : Pn Zuraidah Bt Ismail
Timbalan Pengerusi: Pn Nasiroh Bt Md. Yusof
Penyelaras : Pn Sabrina Bt Mohd Rafiai
Setiusaha: Pn Nadiah Bt Che Mohammed
AJK: Pn. Nik Nor Azura bt Nik Ghazali
 AJK Pelajar: Quek Zhy Hgu
                    : Nishayani Ramesh 

9.0  PENGISIAN PROGRAM
Tarikh: 16 Februari 2017 (KHAMIS) 
Masa: 7.30am -1.30pm
Masa
Tentatif
7.30 am – 8.00 am
Pelajar berkumpul di kantin sekolah dan makan
9.00 am
Tiba di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
9.00 am – 12.30 am
Lawatan Berpandu di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
12.30 pm
Bergerak pulang ke sekolah
1.30 pm
Dijangka sampai di sekolah

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil.
Perkara
Perbelanjaan
Jumlah
1.
Sewa bas
RM 350
RM 350
2.
Sewa van
RM 250
RM 250
3.
Makanan ringan pelajar dan guru pengiring
RM 3 X 52 
RM 156

JUMLAH

RM 756


10.0 PENUTUP

Diharapkan agar lawatan ini membawa kebaikan pada pelajar dan mencambahkan lagi pengetahuan literasi maklumat mereka berkenaan kemahiran perpustakaan CONTOH KERTAS KERJA  2


KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE ZOO NEGARA
TAJUK
Lawatan Sambil Belajar Ke Zoo Negara

1.0  PENDAHULUAN
Lawatan sambil belajar ke Zoo Negara ini adalah sebahagian daripada aktiviti literasi maklumat di luar kawasan sekolah dan mendedahkan pelajar dengan alamsekitar, flora dan fauna

2.0  RASIONAL
Sewajarnya setiap murid mempunyai kemahiran literasi maklumat yang bersifat semulajadi dan melaksanakan aktiviti literasi maklumat diluar kawasan sekolah dan berinteraksi dengan dunia sebenar

3.0  MATLAMAT
3.1  Membantu dan memberikan kemahiran literasi yang mendalam kepada para pelajar mengenai spesis flora dan fauna.
4.0 OBJEKTIF
4.1  Mendedahkan pelajar dengan pengurusan zoo dan menanamkan minat kepada pelajar yang mungkin ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang zoologi
4.2 Melahirkan generasi pss yang berketrampilan serta mempunyai hubungan yang baik sesama mereka
4.3 Untuk menjalinkan hubungan silaturahim antara pengawas pss bersama guru pengawas pss.

5. 0 PELAKSANAAN
Tarikh: 17 November 2016
Tempat: Zoo Negara Malaysia, Kuala Lumpur
Bil. Peserta: 49 pelajar
Bil. Guru: 3 orang

6.0  KUMPULAN SASARAN
Peserta lawatan adalah terdiri daripada 49 orang pengawas PSS SMK Bandar Utama Damansara (3) dan 3 guru pengiring


7.0  AJK INDUK
Pengerusi : Pn Zuraidah Bt Ismail
Timbalan Pengerusi: Pn Nasiroh Bt Md. Yusof
Penyelaras : Pn Sabrina Bt Mohd Rafiai
Setiusaha: Cik Najwa Bt Khassim
AJK: Cik Nik Syukriah

8.0 AJK PELAKSANA
Pengerusi : Pn Zuraidah Bt Ismail
Timbalan Pengerusi: Pn Nasiroh Bt Md. Yusof
Penyelaras : Pn Sabrina Bt Mohd Rafiai
Setiusaha: Cik Najwa Bt Khassim
AJK: Cik Nik Syukriah
 AJK Pelajar: Quek Zhy Hgu
                    : Nishayani Ramesh

9.0  PENGISIAN PROGRAM
17 NOVEMBER 2016(KHAMIS) 7.30am -1.30pm
Masa
Tentatif
7.30 am – 8.00 am
Pelajar berkumpul di kantinsekolahdanmakan
9.00 am
Sampai di Zoo Negara
9.00 am – 10.30 am
Melaksanakan aktivitiZoo Hunter 1 (Aktiviti literasi maklumat) dengan menjejaki beberapa spesis haiwan dan spesis tumbuhan berdasarkan kepada kertas lembaran yang diedarkan
10.30 am -11.30 am
Zoo show time (persembahan dari burung kakaktua dan singa laut)
11.30-12.30 pm
Zoo Hunter 2(Aktiviti literasi maklumat) dengan menjejaki beberapa spesis haiwan dan spesis tumbuhan berdasarkan kepada kertas lembaran yang diedarkan
12.30 pm
Bergerak pulang kesekolah
1.30 pm
Dijangka sampai di sekolah

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil.
Perkara
Perbelanjaan
Jumlah
1.
Sewa bas
RM 350
RM 350
2.
Pendaftaran masuk pelajar
RM 10 X 49
RM 490
3.
Pendaftaran masuk guru pengiring
RM 15 X 2
RM 30
4.
Kertas lembaran Zoo Hunter
RM 3 X 49
RM 147

JUMLAH

RM 1017


10.0 PENUTUP
Diharapkan agar lawatan ini membawa kebaikan pada pelajar dan mencambahkan lagi pengetahuan literasi maklumat mereka berkenaan spesis flora dan fauna

No comments:

Post a Comment

More to read

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...